nody-عکس-ایستاده-رهبر-1634996190
تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین

امکانات تاسیساتی

پایانه‌های ذخیره‌سازی غلات

امکانات تاسیساتی

پایانه‌های ذخیره‌سازی غلات

امکانات تاسیساتی

با توجه به برنامه ریزی های قبلی و انجام مطالعات از بازارهای داخلی و منطقه‌ای در مورد محمولات غله شرکت با هدف توسعه و گسترش فعالیت خود در زمینه انبار غلات و همچنین اشتغال زایی بیشتر نسبت به سرمایه گذاری جهت احداث پایانه ها سیلوها و سایر امکانات تاسیساتی به شرح زیر اقدام نموده است

پایانه ذخیره‌سازی بندر امام خمینی

سرمایه گذاری به روش B.O.T جهت ساخت سیلو با ظرفیت ۵۰ هزار تن و انبارهای سرپوشیده به مساحت ۱۸ هزار متر مربع در بندر امام که در حال بهره‌‌برداری است این پایانه به صورت ریلی و جاده‌ای پیش‌بینی شده و مجهز به باسکول‌های ریلی و جاده‌ای و خطوط ریلی فرعی متناسب و سایر تجهیزات یک سیلوی پیشرفته می‌باشد اکنون تعداد ۶۰ نفر در این سیلو مشغول کار می‌باشند

پایانه ذخیره‌سازی سیوند

‏طی انعقاد قرارداد اجاره به شرط تجهیز پایانه تخلیه و بارگیری گندم در ایستگاه سیوند استان فارس در سال ۱۳۹۶ نسبت به احداث و بهره‌برداری پایانه تخلیه و بارگیری گندم مجهز به یک کندوی هزار تنی و دو کندوی صادراتی به ظرفیت هرکدام ۸۰ تن، باسکول های ریلی و جاده‌ای و سایر امکانات اقدام شده است.

در این پایانه ۱۵ نفر مشغول کار هستند

سایت ایستگاه میاندره

این سایت با وسعت حدود ۴ هکتار در ایستگاه میاندره شهرک صنعتی سمنان در سال ۱۳۹۵ طی انعقاد قرارداد بلندمدت جهت تخلیه و بارگیری انواع غلات به صورت ترکیبی مجهز به باسکول جاده‌ای و سایر امکانات احداث و در حال بهره‌برداری است.

در این سایت ۵ نفر مشغول کار می‌باشند

سایت ایستگاه باری زاهدان

شرکت در سال ۱۳۹۵ در ایستگاه باری زاهدان نسبت به احداث سکوی تخلیه و بارگیری نصب یک دستگاه باسکول جاده ای و استقرار سایر تجهیزات مورد نیاز در راستای تخلیه و بارگیری غلات به ویژه گندم از واگن به کامیون اقدام نموده که در حال بهره‌برداری است.

در این سایت پنج نفر مشغول کار می باشند.

سایت ایستگاه کرج

در این سایت ۱۵ نفر مشغول کار می باشند

سایت بندر ترکمن

در این سایت ۶۰ نفر مشغول کار می باشند

پایانه ذخیره‌سازی بندر امام خمینی

سرمایه گذاری به روش B.O.T جهت ساخت سیلو با ظرفیت ۵۰ هزار تن و انبارهای سرپوشیده به مساحت ۱۸ هزار متر مربع در بندر امام که در حال بهره‌‌برداری است این پایانه به صورت ریلی و جاده‌ای پیش‌بینی شده و مجهز به باسکول‌های ریلی و جاده‌ای و خطوط ریلی فرعی متناسب و سایر تجهیزات یک سیلوی پیشرفته می‌باشد اکنون تعداد ۶۰ نفر در این سیلو مشغول کار می‌باشند

پایانه ذخیره‌سازی سیوند

‏طی انعقاد قرارداد اجاره به شرط تجهیز پایانه تخلیه و بارگیری گندم در ایستگاه سیوند استان فارس در سال ۱۳۹۶ نسبت به احداث و بهره‌برداری پایانه تخلیه و بارگیری گندم مجهز به یک کندوی هزار تنی و دو کندوی صادراتی به ظرفیت هرکدام ۸۰ تن، باسکول های ریلی و جاده‌ای و سایر امکانات اقدام شده است.

در این پایانه ۱۵ نفر مشغول کار هستند

سایت ایستگاه میاندره

این سایت با وسعت حدود ۴ هکتار در ایستگاه میاندره شهرک صنعتی سمنان در سال ۱۳۹۵ طی انعقاد قرارداد بلندمدت جهت تخلیه و بارگیری انواع غلات به صورت ترکیبی مجهز به باسکول جاده‌ای و سایر امکانات احداث و در حال بهره‌برداری است.

در این سایت ۵ نفر مشغول کار می‌باشند

سایت ایستگاه باری زاهدان

شرکت در سال ۱۳۹۵ در ایستگاه باری زاهدان نسبت به احداث سکوی تخلیه و بارگیری نصب یک دستگاه باسکول جاده ای و استقرار سایر تجهیزات مورد نیاز در راستای تخلیه و بارگیری غلات به ویژه گندم از واگن به کامیون اقدام نموده که در حال بهره‌برداری است.

در این سایت پنج نفر مشغول کار می باشند.

سایت ایستگاه کرج

در این سایت ۱۵ نفر مشغول کار می باشند

سایت بندر ترکمن

در این سایت ۶۰ نفر مشغول کار می باشند

Scroll to Top