پیشرو در حمل و نقل داخلی و بین‌المللی

Webp.net-resizeimage (3)
پیشرو در حمل و نقل داخلی و بین‌المللی

عملکرد شرکت

عملکرد ما در سال‌های اخیر

عملکرد شرکت

عملکرد ما در سال‌های اخیر

آمار عملکرد حمل و نقل

شرکت از ابتدای فعالیت تا کنون در بخش حمل و نقل داخلی قریب به ۷ میلیون تن انواع غلات و... و در بخش بین‌المللی بیش از یک میلیون تن انواع محمولات مجاز را حمل نموده‌است. آمار حمل محمولات در سال‌های اخیر را در زیر می‌توانید مشاهده کنید.

حمل حدود 240 هزار تن

سال 1388

حمل حدود 384 هزار تن

سال 1389

حمل حدود 424 هزار تن

سال 1390

حمل حدود 489 هزار تن

سال 1391

حمل حدود 520 هزار تن

سال 1392

حمل حدود ۷ میلیون تن انواع غلات و غیره و در بخش بین المللی بیش از یک میلیون تن

تا کنون
به بالای صفحه بردن